Yksilöpsykoterapiaa Hämeenlinnassa

  • Erityistason psykoterapeutti, Kela-pätevyys, Valviran rekisterissä
  • Pohjakoulutuksena sairaanhoitajan AMK-tutkinto ja luovan taideterapian lisäopinnot
  • Psykodynaaminen / psykoanalyyttinen psykoterapia
  • Yksittäiset selvittely- ja konsultaatiokäynnit sekä hoitoonohjaukset
  • Mentalisaatioterapian täydennyskoulutus epävakaiden hoitoon
  • Kriisiterapian täydennyskoulutus
  • Traumaterapian täydennyskoulutuksessa
  • Erityisosaaminen: nuoruusikäiset ja nuoret aikuiset (nuorisopsykiatrian täydennyskoulutus v. 2006-2008), kriisiterapiat (debriefing), vakavan traumatisoitumisen ja dissosiaatiohäiriöiden arviot (TADS-I) ja hoito.
Valmistuin AMK-sairaanhoitajaksi Lahden Ammattikorkeakoulusta vuonna 2000 ja siitä lähtien olen työskennellyt psykiatrisen erikoissairaanhoidon osasto- ja poliklinikkatyössä. Psykoterapeutiksi opiskelin Therapeia-säätiön järjestämässä koulutuksessa vuosina 2010-2014. Kriisiterapian täydennyskoulutuksen suoritin vuonna 2018-2019.  Traumaterapian täydennyskoulutuksessa olin vuonna 2019-2020 ja syvennän traumaterapian osaamistani edelleen Traumaterapiakeskuksen pidemmässä täydennyskoulutuksessa.  Pidän tärkeänä ammattitaitoni ylläpitoa jatkuvalla lisäkoulutuksella ja säännöllisellä työnohjauksella. 

 

Advertisement