Yksilöpsykoterapiaa Hämeenlinnassa

  • Erityistason psykoterapeutti (Therapeia-säätiö)
  • Psykodynaaminen/psykoanalyyttinen psykoterapia
  • Mentalisaation täydennyskoulutus (Therapeia-säätiö)
  • Kriisiterapian täydennyskoulutus (Therapia-säätiö)
  • Traumaterapian täydennyskoulutuksessa

 

 • Sairaanhoitaja (AMK), psykiatrisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, luovan taideterapian lisäopinnot
 • Kela-pätevyys, Valviran rekisterissä
 • Erityisosaaminen nuoruusikäiset ja nuoret aikuiset
 • Vanhempain ohjaukset
 • Yksittäiset selvittely- ja konsultaatiokäynnit sekä hoitoonohjaukset
 • Työnohjaus
Valmistuin AMK-sairaanhoitajaksi Lahden Ammattikorkeakoulusta vuonna 2000 ja siitä lähtien olen työskennellyt psykiatrisen erikoissairaanhoidon osasto- ja poliklinikkatyössä. Psykoterapeutiksi opiskelin Therapeia-säätiön järjestämässä koulutuksessa vuosina 2010-2014. Pidän ammattitaitoani yllä jatkuvalla lisäkoulutuksella ja säännöllisellä työnohjauksella.